Neuro-motorische kinesitherapie

Neuro-motorische kinesitherapie. ‘Neuro’ verwijst naar de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwbanen. Schade aan één van deze structuren heeft een invloed op onder andere het fysieke functioneren van het lichaam. Door te bewegen (‘Motorisch’), willen we de symptomen die hieruit voortvloeien minimaliseren.

Bij neuro-motorische kinesitherapie staat de patiënt in zijn geheel, met al zijn aspecten, centraal. We richten ons daarom op de patiënt-specifieke doelen en proberen daar zo goed mogelijk naartoe te werken.

De kinesitherapie zelf, de wetenschap en de kennis over de werking van ons brein evolueert constant. Daarom zetten wij ons in om op regelmatige basis bijscholingen te volgen.